Adequaat handelen bij vervanging van leerkracht

Het valt niet elke dag mee om alle klassen voor het luiden van de schoolbel te voorzien van een geschikte leerkracht. Het kan immers voorvallen dat een vaste leerkracht zich ’s morgens vroeg ziek meldt. De stress en administratieve druk die dit met zich meebrengt, zou u kunnen opvangen door goede software in te zetten.

De planningssoftware van InvalPool

Complicerende factor bij het kortelings vervangen van personeel is de recent ingevoerde Wet Werk en Zekerheid. Bij deze wet is de arbeidshistorie van een invallende leerkracht van eminent belang. U zult dit punctueel bij moeten houden en daar wringt hem vaak de schoen. De Excel-sheets die vroeger voldeden, zijn met de huidige eisen niet langer toereikend. Een fout is snel gemaakt, juist omdat het om zulke compleze regels gaat. Op invalpool.nl vindt u meer informatie over wat er met de planningssoftware van vandaag de dag allemaal mogelijk is.

Bespaar tijd en verhoog punctualiteit

Mits goed onderhouden en van de laatste updates voorzien, past de programmatuur automatisch de actuele CAO-regels en wettelijke bepalingen toe. Niet alleen spaart u hiermee veel administratieve manuren uit, het tackelt daarnaast een groot deel van de complexiteit die het vervangen van leerkrachten met zich meebrengt. De overzichtelijke roosters en personeelsgegevens zorgen ervoor dat u meer tijd overhoudt voor waar het werkelijk om in het onderwijs: de leerlingen.