Doelmatige inzet van invalpersoneel

Een hiaat in het rooster door ziekte van een leerkracht is voor elke school direct een punt van zorg. Er moet snel een vervanger gevonden worden, in veel gevallen al voordat de schooldag begint. Het regelen van een vervanger kost tijd en energie. Het gaat bovendien gepaard met een berg administratieve rompslomp. Gelukkig is er goede software op de markt om uw organisatie in deze gevallen te ondersteunen.

Rekening houden met Wet Werk en Zekerheid

Met name invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft het zoeken van een juiste vervanger moeilijker gemaakt. De arbeidshistorie die hierbij van zo groot belang is, is niet zomaar meer in een excel-sheet bij te houden. De huiduige software, aangepast aan de eisen van deze tijd, kan dat wel. Met het software-pakket InvalPool in huis, houdt u zich bovendien eenvoudig aan de CAO-regels en wettelijke bepalingen.

Meer lezen op invalpool.nl

Waarschijnlijk herkent u de worsteling die het op korte termijn vervangen van ziek personeel oplevert. De frustratie is dat het uitvoeren van een gecompliceerd vervangingsbeleid ten koste gaat van waar het werkelijk om draait in het onderwijs. Op de website invalpool.nl leest u meer over het inzetten van handige en overzichtelijke planningssoftware. U zult spoedig overtuigd van de onmisbaarheid van dergelijke software voor uw organisatie.