Doelmatige inzet van invalpersoneel

Een hiaat in het rooster door ziekte van een leerkracht is voor elke school direct een punt van zorg. Er moet snel een vervanger gevonden worden, in veel gevallen al voordat de schooldag begint. Het regelen van een vervanger kost tijd en energie. Het gaat bovendien gepaard met een berg administratieve rompslomp. Gelukkig is erVerder lezen